Her har vi lagt ut veiledning for de ulike instrumentene vi har.

Totalt eier korpset ca 50 instrumenter, som alle koster et sted mellom kr. 4.000,- og 70.000,- slik at det representerer betydelige verdier for korpset. Derfor er det meget viktig at instrumentene blir tatt godt vare på.

Kontakt gjerne vår  materialforvalere, som er ansvarlige for instrumentene.