Askim pike og guttekorps er inndelt i Knøttekorps, Aspirantkorps/drill, Juniorkorps/drill og Hovedkorps/drill. Vi har fokus på et godt samspill mellom drillende og spillende medlemmer og i dagligtale bruker vi primært benevnelsene KORPSET eller APG.

Knøttekorpset retter seg til de minste barna, i alderen 6-8 år. Her er det være fokus på lek, rytme, sang og enkle melodier som den første introduksjonen til musikk. Etter nyttår vil barna bli introdusert for Instrumentkarusellen der de får prøve alle instrumentene korpset har. Etter fullført Instrumentkarusell, kan barna velge det instrumentet de har lyst til å bli bedre kjent med og gå videre til vårt Aspirantkorps. 

I Aspirantkorpset går man i ett år. Her er det fokus på samspill. Aspirantene øver 45 minutter en gang i uka. Barn over 8 år får i tillegg enetimer ved Kulturskolen hos instrumentallærer, varighet 25 min/uke. 

I Juniorkorpset er man i to år. Her er det videreutvikling av samspill og man blir i større grad integrert med hovedkorpset og har også noen øvelser felles. Juniorkorpset øver en time per uke, samt har enetimer ved Kulturskolen. 

Hovedkorpset er for musikanter som har spilt mer enn tre år og her kan man være medlem til man er 19 år. I tillegg har man enetimer ved Kulturskolen.

Drillen følger samme inndeling som musikantene og har i stor grad fokus på gatedrill og drilldans. 

Aspirantdrill, fra 6 år: Her går man i ett år. Fokus er grunnleggende drilltekniske ferdigheter og enkle kroppsbevegelser. 

I Juniordrill er man i to år. Fokus er økende drilltekniske ferdigheter og mer kombinasjon av kropp og drillstav. 

Hoveddrillen er for drillere som har mer enn to års erfaring. Her er det fokus på vanskeligere kombinasjoner og drillteknikk, samt oppvisning og program.