Askim pike og guttekorps er inndelt i Aspirantkorps/drill, Juniorkorps/drill og Hovedkorps/drill. Vi har fokus på et godt samspill mellom drillende og spillende medlemmer og i dagligtale bruker vi primært benevnelsene KORPSET

I Aspirantkorpset går man i ett år. Her er det fokus på samspill. Aspirantene øver 45 minutter en gang i uka. Barn over 8 år får i tillegg enetimer ved Kulturskolen hos instrumentallærer, varighet 25 min/uke. 

I Juniorkorpset er man i to år. Her er det videreutvikling av samspill og man blir i større grad integrert med hovedkorpset og har også noen øvelser felles. Juniorkorpset øver en time per uke, samt har enetimer ved Kulturskolen. 

Hovedkorpset er for musikanter som har spilt mer enn tre år og her kan man være medlem til man er 19 år. I tillegg har man enetimer ved Kulturskolen.

Drillen følger samme inndeling som musikantene og har i stor grad fokus på gatedrill og drilldans. 

Aspirantdrill, fra 6 år: Her går man i ett år. Fokus er grunnleggende drilltekniske ferdigheter og enkle kroppsbevegelser. 

I Juniordrill er man i to år. Fokus er økende drilltekniske ferdigheter og mer kombinasjon av kropp og drillstav. 

Hoveddrillen er for drillere som har mer enn to års erfaring. Her er det fokus på vanskeligere kombinasjoner og drillteknikk, samt oppvisning og program.